Ignorans = Affärsrisk

Att följa utvecklingen och ligga i tiden, eller helst före tiden, är att minimera risk och öka konkurrenskraften på lång sikt.  Att vara ”på tå” för att snabbt kunna anpassa sig till förändringar minimerar risk.  Inte ens tryckeribranschen handlar längre enbart om produktion och gammeldags försäljning.  Tyvärr är det vanligt att tryckerier gärna vill driva verksamhet och produktion efter vad som blir mest optimalt för dem, och sedan övertyga kunden om att det är vad som blir bäst även för dem.

Fokus, tycker vi, istället bör vara på att skapa värde och service till kunderna. Det handlar om att jobba smart, det vill säga att med mindre resurser skapa mer värde till kunden.  Det handlar ganska mycket om att tänka och agera som en mindre aktör, fastän man är stor och stark. Begreppet ”Small is the new big”* är en talande ledstjärna. Den yngre generationen ser stort som problematiskt! Inte tryggt och något som borgar för kvalitet, vilket vi tidigare förknippat stort med. Visst man ska dra nytta av stordriftsfördelarna i stora koncerner och företag, men att bygga stela, långsamma, hierarkiska organisationer ökar snabbt risken att bli omsprungen av mindre, snabbare aktörer som kan erbjuda det värde och den service kunderna vill ha.

Att jobba smartare handlar bland annat om att vara tillgänglig för kunden 24/7, och även att identifiera arbetsuppgifter där arbetskraft kan bytas mot teknik.  Att använda människor till att driva affärer istället för att sitta fast i arbetsuppgifter som kan automatiseras, exempelvis arbetsuppgiften ordermottagare (vilket hemskt ord, btw…). Tänk om alla ordermottagare på tryckerier i Sverige istället var ute och lyssnade på kunderna, då skulle vi snabbt veta vad som krävs av branschen för att anpassa sig för nuet och framtiden. Tillväxt kan skapas allt oftare utan nyanställningar, s k ”jobless growth”. Så ta dig en funderare, om det är en ny säljare du behöver, eller om det är en automatiserad offert- beställningsrutin du ska satsa på!

*Seth Godin ”Small is the new big”

(inlägget är i vissa delar inspirerat av ett föredrag av Stefan Hyttfors.