Trycksaksbeställningar online är grejen!

Grattis alla trycksaksköpare! Nu bubblar det med lösningar för digitala trycksaksbeställningar. Fler och fler tryckerier hittar sätt, att antingen i egen regi eller genom att bli underleverantör till andras försäljningsportaler, göra sig tillgängliga online. Det är bra för branschen.

Vi medverkade nyligen på Cap & Design’s event Digital Crunch som riktar sig till kommunikations- och inhousebyråer. Alltså de som köper trycksaker. När vi frågar dem hur de beställer trycksaker, får de genast ett plågat uttryck och tar sig för huvudet. ”- Prata inte om det”. De vill helst fundera på alla digitala kanaler de kan kommunicera sina budskap i och trycksaker, det är något alla gör men helst inte pratar om. När vi presenterar att det finns lösning på ”trycksaksproblematiken” (d.v.s att det är så krångligt att beställa), så skiner de upp och säger: Fantastiskt! Speciellt när de ser att de direkt i InDesign kan får pris och beställa. Tydligt är också att denna grupp inte är särskilt priskänslig och att de gärna behåller tryckeriet de redan har en bra relation med.

Så med en smart beställningsfunktion online kan tryckeriet faktiskt upparbeta en fördjupad relation med sina kunder, trots att man pratar mindre med dem. Kunden gör offertjobbet och hör av sig endast med specialfrågor, helst inte annars. Tryckeriet kan alltså med en digitaliserad beställningsportal, förvänta sig fler ordrar och samtidigt spara tid. Grattis alla tryckerier!

Product Spotlight-artikel: arifiQ

Den här artikeln sponsras av arifiQ Development, som en del av WhatTheyThinks serie ”Print Software Product Spotlight”. Som förberedelse för artikeln har redaktörerna gjort grundlig research av både företaget och produkten. Denna Product Spotlight-artikel beskriver vad redaktörerna anser vara företagets och produktens styrkor på marknaden. arifiQ Development har faktagranskat artikeln men har inte haft någon påverkan över innehållet.

Originaltitel: Print Estimating & Quoting System Product Spotlight: arifiQ

Publiceringsdatum: Onsdag, 15 april, 2015
Upphovsman: Jennifer Matt

Kort summering: Efterfrågan på självbetjäning ökar bland kunder, öppen och tydlig prissättning är en del av vår digitala värld, och snabbhet är av stor vikt i alla delar av vår bransch. arifiQ har fokuserat på en grundläggande funktion i tryckeribranschen – offertgivningen – vilket möjliggör för tryckerier att anpassa sig till den nya verkligheten i vårt alltmer digitaliserade och snabba affärsklimat.

När människor utanför tryckeribranschen frågar vad som gör vår bransch unik, börjar vi ofta med att berätta om ”kundanpassad produktion”, eftersom alla jobb vi utför är unika. Processen med unika beställningar har under årens lopp utformat både vår produktion och hur vi interagerar med våra kunder. Vissa av dessa processer fungerar bra, som till exempel att kunden får välja den upplaga som passar bäst för den aktuella trycksakens användningsområde. Processer på andra områden, som till exempel kundkontakter, har sett likadana ut under alltför lång tid utan att vi tagit hänsyn till kundernas ökande behov av självbetjäning, öppen och tydlig prissättning samt kortare ledtid. För många tryckerier är offerten den centrala delen i kontakten med kunderna. Arbetsflödet hos många tryckerier med Print MIS-lösningar drivs uteslutande av offertfunktionen.

Ett full-­servicesystem för offerter med kompetent och engagerad personal fungerade bra i offset-­världen, där ledtiden för en produkt räknades i veckor och där ordermängderna var hanterbara. Vi lever inte i den världen längre. Vi lever i en digital värld, där ledtider räknas i dagar eller timmar, med ökande antal ordrar till lägre genomsnittligt värde. Livslängden för en trycksak blir allt kortare i takt med att digitaliseringen ställer ökande krav på ständigt uppdaterad information. Tänk på papperstidningen med sin strikta deadline, där upplagan måste gå i tryck medan nyheterna fortfarande pågår – jämfört med världen online, som varken har deadline eller pausknapp, alltid är online och alltid är uppdaterad.

Många tryckerier fortsätter arbeta som om vi levde i en värld som helt enkelt inte längre existerar. Alltför ofta har endast en eller två personer hela ansvaret för offertfunktionen på ett tryckeri – en svag punkt och en flaskhals. Vi har valt att prioritera vårt kontrollbehov över offertgivningen framför kundernas behov av snabbare ledtider, ökad självbetjäning samt öppen och tydlig prissättning. Vi vill ge kunden en skräddarsydd offert utförd av en kvalificerad medarbetare oavsett storlek och omfattning på ordern. Att hålla fast vid en process som inte längre passar in i dagens affärsklimat är kostsamt både för tryckeriet (arbetskraft) och kunden (dålig service). I oktober 2014 skrev jag en artikel med rubriken ”Every Print Job Doesn’t Deserve an Estimate”, för att förklara varför det här arbetsmönstret måste brytas. Vi måste göra det enklare för våra kunder att köpa trycksaker och samtidigt minska våra arbetskostnader (framför allt försäljnings-­‐ och administrationskostnader).

arifiQ är ett verktyg som kan hjälpa dig utveckla offertfunktionen internt. Hela idén med verktyget är att skapa offerter med ”demokratisk prissättning”, genom att göra processen enkel, snabb och exakt. För många av arifiQs pilotanvändare har detta lett till att offerter kan ges på stående fot – under ett telefonsamtal eller ute i verksamheten – vilket gör att jobbet kan säkras direkt istället för att kunden ska behöva vänta på en offert. Den största fördelen med att utveckla offertfunktionen på detta sätt är snabbheten. Många tänker på offertgivning som en golfrunda – spelaren med den lägsta poängen vinner – men i själva verket är det ett sprintlopp; 35 % av jobben går till den som levererat den första offerten, eftersom kunden inte har tid att vänta på de andra (tid är pengar). Medan du investerar dyr arbetskraft för att skapa den perfekta offerten, har andra företag med ett verktyg som arifiQ redan lämnat sin offert och därmed ökat sina chanser för att vinna upphandlingen. Många inköpsavdelningar kräver offerter från minst tre leverantörer, men det betyder inte att de måste ta hänsyn till mer än en. Våra kunders behov och önskemål har ändrats, vårt företagsklimat har ändrats, vår inställning till i stort sett allt (inklusive offertgivning) måste anpassas till denna nya verklighet.

Om fler personer på ditt företag kan ge offerter, borde offertgivningen både bli snabbare och mer flexibel. Det här är förstås bara första steget; kundens starka önskan om självbetjäning gör att de själva borde ha tillgång till ett enkelt offertverktyg. Jag kan känna reaktionen mot den meningen medan jag skriver den – är du galen, tillåta mina kunder att själva beräkna priset? Ja. Om nu offertgivning för enkla jobb är ett sprintlopp, så borde väl det absolut bästa sättet att försäkra sig om att vinna vara att sätta prisuträkningen i händerna på kunden själv? arifiQ gör detta på två sätt: dels genom att integrera offertfunktionen i en plug-­‐in för InDesign och dels genom att erbjuda en API som kan integreras i din existerade kundportal för web-­to-­print eller din Print MIS-­lösning.

arifiQ har skapat en plug-­‐in för InDesign som gör offertgivningen till en del av designprocessen. En nyckel för att hålla trycksaken aktuell bland alla digitala alternativ, är att integrera offerten i den existerande affärsprocessen. Designbehovet kommer inte att försvinna; i själva verket har den digitala världen gjort design mer relevant än någonsin. Designers skapar innehåll för flera kanaler samtidigt och arifiQs plug-­‐in integrerar tryckmöjligheten där designarbetet utförs och gör det enklare att köpa trycksaker. Många tryckerier kommer att känna sig olustiga inför känslan av att förlora kontrollen, den naturliga instinkten är att vilja ha en dialog med kunden för att sälja in produkter och service. Motståndet mot att överlämna makten till kunden hindrar oss från att göra det enklare att köpa trycksaker. Kunden vill inte prata med dig inför varje beställning. Om du inte tror mig; läs den fascinerande Harvard Business Review-­artikeln Why Your Customers Don’t Want to Talk to You, skriven av Matt Dixon och Lara Ponomareff.

arifiQs lösning kan integreras i ett befintligt web-­to-­print-­system, vilket drastiskt ökar användningen av de flesta web-­to-­print-­lösningar som i första hand används för katalogprodukter (inte ad hoc-­ produkter). De flesta tryckjobb görs en gång, innehåller kundens egen grafik och en specialanpassad offert. De flesta web-­to-­print-­system som finns idag kan hantera återkommande och fasta format, och tryck för personligt bruk – men inte den vanligaste typen av tryckjobb. arifiQ möjliggör beställningar av ad hoc-­arbeten (kundanpassade inställningar, filuppladdningar samt komplett offertgivning) via självbetjäning. arifiQ kan köras som en fristående applikation för offerter och kan kombineras med arifiQs egna MIS-­moduler.

Våra kunder har ändrat sina preferenser på grund av den digitala världens överväldigande påverkan. Vår vilja att omforma och anpassa processer som varit statiska i decennier kommer att avgöra hur vi klarar att hålla oss relevanta i detta nya företagsklimat. Vi vill alla ha lojala kunder; förr mättes lojalitet i produktkvalitet och personlig kundservice, idag utgörs mer än 50 % av kundernas lojalitet av HUR PRODUKTEN SÄLJS istället för vad som säljs (köpupplevelsen har betydelse) – gör det lättare att köpa trycksaker.

För mer information om WhatTheyThink.coms Print Software Product Spotlight, kontakta Jennifer Matt, chefredaktör för Print Software på jen@whattheythink.com

Svensk översättning: Åsa Torell
Originaltext >

Vart är ditt tryckeri på väg?

Det rör på sig i tryckerivärlden, nästan så att hela havet stormar. Det finns fler möjligheter och vägar att välja på än någonsin, både vad gäller maskininvesteringar och affärsmodeller. Det kan liknas vid alla valmöjligheter som står öppna för dagens ungdomar. En del kommer inte vidare, går vilse och kan eller vill kanske inte välja väg.

Frågorna är många. Hur man bäst finns online kan vara ett mysterium och till och med lite skrämmande. Det är trots allt värt  att lära sig mer om nya tekniker, automationer och hur man gör webben till ens bäste vän och försäljare. Det är bra om du funderar och har en idé om hur man som tryckeri kan vrida och vända på sin verksamhet, för att tjäna (mer?) pengar. Låt det dock inte stanna vid en tanke, utan kom snabbt till handling. Det som kan vara mest riskabelt är att stå still och fastna i ett gammeldags arbetssätt, och göra så som man alltid gjort.

Det gäller att jobba smartare från kund till leverans. Att hitta sätt att kapa ledtider och onödig administrations tid. Och förstås samtidigt se till att kunden får den trycksak och service den vill ha, till ett pris den är beredd att betala.

Att besöka GrafKom I/O den 5-6 maj – är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad och diskutera utmaningar och möjligheter med branschkollegor. Hoppas vi ses!

Tryckerilandskap i snabb förändring

Vi träffar många tryckerier i Sveriges alla hörn och vi har på senare tid slagits av att förändringshastigheten, just nu är högst påtaglig. Nya bolagsstrukturer, affärslogiker, tjänster osv.

Det är en omvälvande tid, där vinnarna blir de som kan effektivisera sin produktion och välja rätt nisch alternativ välja att vara bred. Men framförallt tror vi att vinnarna blir de som kan förutspå hur kunden vill göra affärer och vad kunden vill köpa från sitt tryckeri. Det är dock inte så lätt att ta reda på kundens behov, för en trycksaksköpare kan förstås inte efterfråga något som ännu inte finns. Du som tryckeri måste därför ligga steget före och testa nya idéer och sätt att skapa och bibehålla en relation med nya och gamla kunder. Trial and error, helt enkelt.

Web-shopar för trycksaker har provats och har absolut en plats och fungerar bra för bl a privatpersoner, föreningar och små företag. Men för de trycksaksköpare som vill vara kreativa eller beställer stora volymer, vilket gäller de flesta byråer och större företag/ myndigheter, så blir web-shoparna för begränsande.

Vi tror på trycksaksportaler som inte bygger på fasta format, och vill dra vårt strå till stacken för att få lönsamma tryckerier. Vi har därför skapat arifiQ som har en egen beräkningsmotor (algoritm). Tryckerierna kan då via sin egen webbsida erbjuda sina kunder hela sin produktionskapacitet – trycksakspris på en minut. Vi tycker också det kan vara en god idé att gå ihop med några ”tryckerikompisar” och skapa en gemensam, portal. Testa oss!

Köpa trycksaker på 5 sekunder?

Vi följer med stort intresse de analyser och branschnyheter som www.WhatTheyThink.com sprider på sitt webbforum för den grafiska branschen. Jennifer Matt är en av forumets experter, som är en internationell auktoritet inom “Print Sofware”. Vi har själva haft glädjen att träffa henne i San Fransisco, där hon verkar. Vill du hänga med i utvecklingen kan vi rekommendera ett medlemskap i WhatTheyThink, som är ett internationellt komplement till vår svenska www.branschkoll.se

Jennifers senaste blogginlägg/analys (9 februari 2015) handlar om betydelsen av att spara tid för kunderna och planera sina mjukvaruinköp utifrån att kunna effektivisera i framtiden och spara tid för kunderna.

Nedan följer några träffsäkra och tankeväckande citat från blogginlägget.

”You DO NOT invest in print software to run your business as it is today. The whole point of software is to enable you to run your business differently – creating more efficiency.”

”In particular, for web-to-print I love when printers say, – my customers are not asking to order online. Did your costumers ask for digital printing? When did we outsource innovation to customer surveys? You wan’t loyal customers; the path to loyalty is about bringing innovation.”

”If you’re not bringing new ideas, then you’re just like all the other sales people trying to get customers to buy their undifferential stuff. The other side of customer loyalty is lowering the customer’s burden of doing business with you.”

Jennifer menar att dagens omfattande beställningsprocess skapar en illojalitet inte bara för det specifika tryckeriet, utan även för det tryckta mediet.

”Are you waiting to offer self-service options for order entry until your costumer’s ask for it specifically? Not a good idea because your competition is looking for ways to disrupt existing relationships. Saving customer’s time is such a good angle to use in the disrupt an existing vendor relationship”

”Customers are busy. Customers don’t want to talk to you for every order. Customers want it to be easy”

Jennifer tar Amazon som exempel där kunden efter 5 sekunder kan göra en affär. I vår bransch kan det kanske vara svårt att komma ner i 5 sekunder, men väl efter någon minut kan man ha skickat in sin trycksaksbeställning med arifiQ. Testa!

Äntligen! Säger trycksaksköparna

Nu pustar vi ut lite efter en lyckad Sign & Print-mässa. Många tryckerier och skyltproducenter har besökt oss, men även förvånansvärt många formgivare/trycksaksköpare. Det är så roligt att prata med beställaren om deras vardag och behov. Det var ju faktiskt dem vi utgick ifrån, när vi skapade arifiQ. 

Att offertprocessen idag är krånglig och tidskrävande för en trycksaksköpare är mycket tydligt. Man överväger ofta att strunta i att beställa trycksaker överhuvudtaget, bara för att det är så tungt. Som trycksaksköpare känner man sig till besvär när man ställer för många frågor till tryckeriet och riskerar därmed att få en trycksak man inte riktigt är nöjd med.

Vi har hört exempel på att man som reklambyrå/formgivare brukar begära in en offert på 10-15 olika offertalternativ inför ett stundande kundmöte, bara för att ha olika alternativ till hands. Tryckeriet å sin sida som ska producera alla dessa prisalternativ får lägga ner massor med tid (pengar) på något som kanske inte ens blir en order. De flesta tryckerier har flera kvadriljoner offertalternativ. Det var förmodligen någon av dessa som hade passat trycksaksköparen bättre, än de få alternativ denne får sig till handa av tryckeriet.

Från tryckerier får vi ibland höra att ”våra kunder vill inte göra affärer online, de vill prata med oss”. Det är inte vad vi har fått höra. Trycksaksköparna vill ha så lite direktkontakt med tryckeriet som möjligt, man vill kunna ta fram pris och göra sin beställning när som helst på dygnet, så enkelt och snabbt som möjligt. Sedan bör ju tryckeriet förstås finnas tillgänglig på telefon, som grafiskt expertstöd.

Äntligen! Oj vad vi har längtat efter en sådan lösning, är de reaktioner vi får när vi visar upp vår InDesign-plugin för trycksakspriser och pris- och beställningsverktyget PrintService. Här finns onekligen ett uppdämt behov att fylla och de tryckerier som kan möta kundens efterfrågan har såklart stora konkurrensfördelar. Snart kommer en sådan här beställningsprocess vara en lika viktig hygienfaktor som bra kvalitet på trycksaken. Du hänger väl med?

arifiQ 2014

Dags att summera ett minst sagt händelserikt år.

Vi har ägnat mycket tid till att besöka tryckerier, i hela landet. Det är en fröjd att träffa all stolta och glada tryckerimänniskor! Tack för alla intressanta samtal! Det är så roligt få dela med sig av en egen innovation som på riktigt lättar arbetsbördan för det betungande offert- och orderarbetet som alla tryckerier brottas med.

Många har också upptäckt att arifiQ kan fungera som ett säljverktyg, som kan ge kunderna direktaccess till tryckeriets priser. De tryckerier som är på tårna och vill ta marknadsandelar, har här en unik chans att göra sig tillgänglig 24/7 och samtidigt hålla stabila och justa priser.

Vi har under året inlett ett givande samarbete med Agfa Graphic. Det tog inte mer än några dagar att integrera arifiQ med Agfas prepressystem Apogee. Nu kan vi tillsammans erbjuda ett sömlöst och helautomatiskt flöde hela vägen från offertförfrån (kund) – order – prepress – produktion. Nästan löjligt enkelt!

Vi har också upptäckt stora möjligheter med en annan global aktör, nämligen Adobe. Håll utkik!

I höstas fick vi en fantastisk möjlighet att i fyra veckor, delta i ett affäsutvecklingsprogram i Silicon Valley, tillsammans med 12 andra ambitiösa teknikbolag från Norge och Sverige. Vi passade på att träffa branschfolk, allt ifrån tryckerier, experter/gurus, web-shopsbolag och reklambyråer. Vi lärde oss massor och fick inte minst en jädra massa inspiration.

Vi har gått från 4 anställda till 9 och har nu ett komplett utvecklingsteam som grejar allt vad du vill vad gäller systemutveckling. Vi har också stärkt laget genom två nya delägare och en ny styrelseledamot. Värdefullt är också samarbetet med kommunikationsproffsen Trampolin PR och Vision2.

Vi vill först och främst tacka våra kunder som är med oss och bryter ny mark i denna traditionella bransch! Tack till Björn och Micke på Agfa! Tack till Ola och Ulf på Branschkoll/Mcro! Tack till våra internationella rådgivare Kim och Chris på ClearEdge.com!

Önskar Dig ett effektivt, glädjefyllt och lönsamt 2015! Vi ses!

Ignorans = Affärsrisk

Att följa utvecklingen och ligga i tiden, eller helst före tiden, är att minimera risk och öka konkurrenskraften på lång sikt.  Att vara ”på tå” för att snabbt kunna anpassa sig till förändringar minimerar risk.  Inte ens tryckeribranschen handlar längre enbart om produktion och gammeldags försäljning.  Tyvärr är det vanligt att tryckerier gärna vill driva verksamhet och produktion efter vad som blir mest optimalt för dem, och sedan övertyga kunden om att det är vad som blir bäst även för dem.

Fokus, tycker vi, istället bör vara på att skapa värde och service till kunderna. Det handlar om att jobba smart, det vill säga att med mindre resurser skapa mer värde till kunden.  Det handlar ganska mycket om att tänka och agera som en mindre aktör, fastän man är stor och stark. Begreppet ”Small is the new big”* är en talande ledstjärna. Den yngre generationen ser stort som problematiskt! Inte tryggt och något som borgar för kvalitet, vilket vi tidigare förknippat stort med. Visst man ska dra nytta av stordriftsfördelarna i stora koncerner och företag, men att bygga stela, långsamma, hierarkiska organisationer ökar snabbt risken att bli omsprungen av mindre, snabbare aktörer som kan erbjuda det värde och den service kunderna vill ha.

Att jobba smartare handlar bland annat om att vara tillgänglig för kunden 24/7, och även att identifiera arbetsuppgifter där arbetskraft kan bytas mot teknik.  Att använda människor till att driva affärer istället för att sitta fast i arbetsuppgifter som kan automatiseras, exempelvis arbetsuppgiften ordermottagare (vilket hemskt ord, btw…). Tänk om alla ordermottagare på tryckerier i Sverige istället var ute och lyssnade på kunderna, då skulle vi snabbt veta vad som krävs av branschen för att anpassa sig för nuet och framtiden. Tillväxt kan skapas allt oftare utan nyanställningar, s k ”jobless growth”. Så ta dig en funderare, om det är en ny säljare du behöver, eller om det är en automatiserad offert- beställningsrutin du ska satsa på!

*Seth Godin ”Small is the new big”

(inlägget är i vissa delar inspirerat av ett föredrag av Stefan Hyttfors.

Så säger trycksaksköparna

Slukar med stort intresse rapporten, ”Grafiska branschen enligt kunderna” som Sveriges Grafiska Medieförening/GFF tagit fram. Att ha så god kunskap som möjligt om kunden är alltid viktigt, så tack för detta bidrag!

Några saker som vi tycker är särskilt intressant i rapporten är att:

  • Trycksaksköparna vill göra så mycket som möjligt (i.e. i värdekedjan), så sent som möjlig (sid. 14).
  • Trycksaksköparna tycker att tryckeriernas försäljning är eftersatt (sid 9) och att tryckerierna har för stort fokus på priset (sid 40).
  • Det finns indikation på att det finns en stor marknad för den som kan förenkla processen att ta in kunder i kortare avtal eller enstaka jobb (sid 28).
  • Allt färre tycker det är stimulerande med tryckerikontakter (sid 8)

Förordets slutkläm tycker vi slår huvudet på spiken: Nyckeln för att möta den grafiska branschens utveckling och skapa affärsmöjligheter, ligger i interaktionen mellan tryckeri och kund.

Rapporten stärker oss ytterligare i vår övertygelse om att det måste bli enklare och roligare för trycksaksköparna att beställa trycksaker, och att tryckeriet bör fokusera på att skapa verkligt värde för kunden. Mer makt och bättre relationer till trycksaksköparna helt enkelt!

Rusta tryckeriet inför hösten!

Under våren 2014 har vi besökt en stor mängd tryckerier runt om i Sverige. Oavsett vart vi kommer möter vi otroligt ambitiösa och synnerligen kompetenta företagare med en strävan att förbättra, förenkla och utvecklas.

När vi presenterar vår lösning är det som att lämna över en nyckel, helt plötsligt ser tryckerierna nya möjligheter och kommer med mängder av förslag som skulle underlätta deras vardag.

En del av dessa förslag är redan nu under utveckling eller ligger med i planeringen för utveckling under sommarmånaderna. En ny release finns redo under hösten.

Andra reflektioner är att hela produktionen är väldigt tight. Det är oerhört svårt att planera in något extra projekt, även om det i långa loppet kommer att spara mycket tid och pengar.

Därför skickar vi gärna med er inför sommaren: Nyttja nu denna period med lite mindre i produktionen till att vara förberedd till tänderna inför hösten med valkampanjer och annat. Vi finns på plats hela sommaren och att installera en arifiQ går på ca 3 veckor och då är det vår utvecklingstid. Det som krävs av tryckeriet är att lämna in uppgifter vid projektstart och sedan göra några tester.