Så säger trycksaksköparna

Slukar med stort intresse rapporten, ”Grafiska branschen enligt kunderna” som Sveriges Grafiska Medieförening/GFF tagit fram. Att ha så god kunskap som möjligt om kunden är alltid viktigt, så tack för detta bidrag!

Några saker som vi tycker är särskilt intressant i rapporten är att:

  • Trycksaksköparna vill göra så mycket som möjligt (i.e. i värdekedjan), så sent som möjlig (sid. 14).
  • Trycksaksköparna tycker att tryckeriernas försäljning är eftersatt (sid 9) och att tryckerierna har för stort fokus på priset (sid 40).
  • Det finns indikation på att det finns en stor marknad för den som kan förenkla processen att ta in kunder i kortare avtal eller enstaka jobb (sid 28).
  • Allt färre tycker det är stimulerande med tryckerikontakter (sid 8)

Förordets slutkläm tycker vi slår huvudet på spiken: Nyckeln för att möta den grafiska branschens utveckling och skapa affärsmöjligheter, ligger i interaktionen mellan tryckeri och kund.

Rapporten stärker oss ytterligare i vår övertygelse om att det måste bli enklare och roligare för trycksaksköparna att beställa trycksaker, och att tryckeriet bör fokusera på att skapa verkligt värde för kunden. Mer makt och bättre relationer till trycksaksköparna helt enkelt!