Invald i GrafKoms styrelse

GrafKom är en förening som samlar tryckerier och tryckeriers leverantörer för inspirerande och utbildande träffar/event. arifiQ Development är glad att få bidra genom att vår marknadschef Eva Rosén valdes in i styrelsen vid årsmötet den 6 februari.