Tryckerilandskap i snabb förändring

Vi träffar många tryckerier i Sveriges alla hörn och vi har på senare tid slagits av att förändringshastigheten, just nu är högst påtaglig. Nya bolagsstrukturer, affärslogiker, tjänster osv.

Det är en omvälvande tid, där vinnarna blir de som kan effektivisera sin produktion och välja rätt nisch alternativ välja att vara bred. Men framförallt tror vi att vinnarna blir de som kan förutspå hur kunden vill göra affärer och vad kunden vill köpa från sitt tryckeri. Det är dock inte så lätt att ta reda på kundens behov, för en trycksaksköpare kan förstås inte efterfråga något som ännu inte finns. Du som tryckeri måste därför ligga steget före och testa nya idéer och sätt att skapa och bibehålla en relation med nya och gamla kunder. Trial and error, helt enkelt.

Web-shopar för trycksaker har provats och har absolut en plats och fungerar bra för bl a privatpersoner, föreningar och små företag. Men för de trycksaksköpare som vill vara kreativa eller beställer stora volymer, vilket gäller de flesta byråer och större företag/ myndigheter, så blir web-shoparna för begränsande.

Vi tror på trycksaksportaler som inte bygger på fasta format, och vill dra vårt strå till stacken för att få lönsamma tryckerier. Vi har därför skapat arifiQ som har en egen beräkningsmotor (algoritm). Tryckerierna kan då via sin egen webbsida erbjuda sina kunder hela sin produktionskapacitet – trycksakspris på en minut. Vi tycker också det kan vara en god idé att gå ihop med några ”tryckerikompisar” och skapa en gemensam, portal. Testa oss!