Offert på en minut

arifiQ är både ett kraftfullt kalkyl-/ordersystem OCH en blixtsnabb webb-shop som klarar alla typer av trycksaker.

Med arifiQ kan varje tryckeri skapa en egen trycksaksportal där kunden får tillgång till hela tryckeriets kapacitet, utan att begränsas av fasta format. Via din webbsida kan kunden själv räkna fram priser på trycksaker, med samma stora variation som i traditionella kalkylsystem.

arifiQ beräknar utskjut, tar hänsyn till priser på papper i olika volymer, timpriser i olika maskiner osv. Därför är det möjligt för arifiQ att helt automatiskt räkna fram det mest kostnadseffektiva sättet att producera varje trycksak. arifiQ ger er som tryckeri ett smart och komplett offert- och ordersystem, som spar oändligt mycket tid för både tryckeriet OCH trycksaksköparen.

arifiQ finns även som plugin till InDesign, så att formgivaren kan se vad trycksaken kommer att kosta. Med arifiQ’s API, så kan tryckeriet själv bygga in och visa de funktioner man själv önskar.

arifiQ är det kraftfulla kalkylsystemet som vem som helst kan sköta.

arifiQ i amerikansk review av Jennifer Matt

Efterfrågan på självbetjäning ökar bland kunder, öppen och tydlig prissättning är en del av vår digitala värld, och snabbhet är av stor vikt i alla delar av vår bransch. arifiQ har fokuserat på en grundläggande funktion i tryckeribranschen – offertgivningen – vilket möjliggör för tryckerier att anpassa sig till den nya verkligheten i vårt alltmer digitaliserade och snabba affärsklimat. Läs hela artikeln här >

 

Vår broschyr:

arifiQ -offert på en minut
PDF folder för utskrift