Vi vill utveckla den grafiska branschen

arifiQ Development är ett innovationsbolag, som bildades 2012 och är sprunget ur den grafiska branschen. Det för tryckeribranschen molnbaserade offert-och ordersystemet, arifiQ, utgör dess kärnverksamhet.

Vi brinner för det tryckta mediet och vill se att den grafiska branschen står stark och utvecklas positivt. Vi vill att det ska vara enkelt, roligt och kreativt att beställa trycksaker, när som helst och var som helst. Därför måste ledtiderna förkortas och företag och byråer behöver ges frihet att skapa snygga och funktionella trycksaker utan att vara låst i fasta mallar och på förhand valda papperskvaliteter.

Bolaget har verksamhet i Östersund och i Sollefteå. Vår tekniska utvecklingsavdelning finns i Sollefteå och består 7 vassa IT- webb- och systemutvecklare. Östersund finns avdelning för marknad och finans. Totalt arbetar idag 9 personer i bolaget. Utöver kärnverksamheten, arifiQ, bedrivs på konsultbas även andra avancerade och innovativa systemutvecklingsuppdrag.

arifiQ Development AB ägs av grundarna, Stefan Karlsson, Carina Karlsson, Eva Rosén samt av Tillväxtkassan AB, Entreprenörinvest Sverige AB och SamInvest Mitt AB.

arifiq2